NEUROSTARTAS
Konferencija

Neurostartas – kasmetinė mokslinė – praktinė konferencija apie moksliškai
pagrįstus psichoemocinės bei dvasinės sveikatos stiprinimo būdus

Išsamiai apie neuroedukatorių vedamus mokymus ir seminarus

Neuroedukatorių mokymų (pirmo, antro ir trečio lygmens) programos, kvalifikacijos tobulinimo ir patirtinio savęs pažinimo seminarai remiasi trimačiu (3D) asmenybės vaizdu ir trimačiu ugdymo modeliu „Aš esu kūrėjas“.

Neuroedukatorių mokymų ir seminarų tikslas

Siekiama parengti Lietuvai kuo daugiau specialistų, galinčių dirbti 5D žmogaus sveikatinimo srityje pagal trimatį asmenybės ugdymo modelį „Aš esu kūrėjas“ taikant autorinius, moksliškai pagrįstus neuroedukacinius metodus (NEM).

Asmeninių kompetencijų stiprinimas

Programos „Aš esu kūrėjas“ veiksmingumo dirbant su suaugusiais žmonėmis tyrimas atskleidė, kad mokymų dalyviai gali sustiprinti šias asmenines kompetencijas: konfliktų valdymo, savęs pažinimo, pozityvaus mąstymo, požiūrio pokyčių, empatijos (kitų supratimo). 

Nauda dalyviams

Susipažįstama su konkrečiais NEM emocinei, minčių, vaizduotės ir dvasios higienai palaikyti, NEM algoritmų deriniais stresui įveikti ir psichosomatiniams skausmams atsikratyti. Įgytas žinias ir išmoktus NEM galima taikyti sau, savo šeimos nariams siekiant sustiprinti imuninę, psichoemocinę ir dvasinę sveikatą, kokybiškai ir turiningai leisti laiką su šeima, palaikyti brandžius santykius.

Nauda verslo bendruomenėms

Sveika atmosfera kolektyve. Sustiprėjusios asmeninės ir profesinės darbuotojų savybės: kūrybingumas, intuicija, sąžiningumas, nuovokumas ir atsakingumas, didina įmonės socialinę atsakomybę ir konkurencingumą.

Neuroedukatoriai ir neuropraktikai

Neuroedukatoriai ir neuropraktikai, Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ licencijuoti specialistai, organizuoja ir veda:

  • patirtinio savęs pažinimo seminarus suaugusiesiems taikant NEM ir jų algoritmus; 
  • kvalifikacijos tobulinimo seminarus apie NEM taikymo galimybes tiek švietimo pagalbos, tiek kitų profesijų specialistams ir išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus;
  • neuroedukacinius užsiėmimus vaikams pagal trimatį (3D) ugdymo modelį ir Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programą (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“ taikant neuroedukacinius metodus (NEM).

Lektoriai

Vaizdo turinys

Kaip išmokti valdyti emocijas
Savęs pažinimas: emocijos ir ribos
Marijos Mendelės-Leliugienės neuroedukaciniai dailės terapijos metodai
Trimatis ugdymo modelis

Tiems, kurie domisi neuroedukacija ir moksliškai pagrįstais patirtinio savęs pažinimo būdais

Kasmet spalio mėnesį vykstančios Marijos Mendelės-Leliugienės inicijuotos „Neurostarto“ konferencijos tikslas – stiprinti neuroedukacijos supratimą, dalytis socialiai atsakingos asmenybės ugdymo būdais, padėti įveikti stresą, išmokti palaikyti emocinę, minčių, vaizduotės ir dvasios higieną. Konferencijos pranešėjai – įvairių sričių mokslininkai, gydytojai, neuroedukatoriai, neuropraktikai.