Dailės terapijos taikymo galimybės (2002 m.)

Marija Mendelė-Leliugienė

Šiame metodiniame leidinyje išsamiai aprašomas autorės sukurto asmenybei ugdyti skirto dailės terapijos metodo „Laisvasis piešimas“ (nuo 2022 m. – „Laisvasis tapymas“) veiksmingumo dirbant su rizikos grupės vaikais tyrimas. Knygoje pateikiama specialiai šiam tyrimui sukurta penkiabalė socialinių įgūdžių (nuo 2012 m. – gebėjimų) vertinimo skalė, taip pat išsami mokslinėje literatūroje aptariamų vaikų bruožų, susijusių su šeimos pasirinktu gyvenimo būdu, tyrimų apžvalga.