Pirmo lygmens neuroedukatorių mokymai 2023 m. lapkričio 20-29 dienomis. IŠPARDUOTA

Lektoriai:

Biomedicinos mokslų daktarė, burnos chirurgė, neuroedukatorė lektorė Jūratė Rimkuvienė.

Programos ir NEM autorė Marija Mendelė-Leliugienė,

Pirmo lygmens mokymuose rengiami neuroedukatoriai – žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprintojai. Jie įgyja kompetencijas savarankiškai taikyti
autorinius Marijos Mendelės-Leliugienės NEM ir vesti patirtinio savęs pažinimo, kvalifikacijos tobulinimo seminarus įvairių specialybių darbuotojams, organizuoti grupinius neuroedukacinius užsiėmimus tiek vaikams, tiek suaugusiesiems (ugdyti emocinį, socialinį ir dvasinį intelektą). 

Šių mokymų tema: žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programa „Aš esu kūrėjas“ taikant neuroedukacinius metodus. 

Programos kodas NŠPR sistemoje: Nr. 221000114.

Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ registruotas AIKOS sistemoje kaip Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, todėl išduodami šios programos baigimo pažymėjimai galioja visuose ES universitetuose, kaip neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytos kompetencijos.

Baigusiems programą dalyviams VšĮ Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ išduoda keturis dokumentus:

1. LICENCIJĄ savarankiškai dirbti pagal autorinę Marijos Mendelės-Leliugienės programą taikant į penkias grupes (vizualizacijos, pratimų, kalbos kodų, meditacijos ir kontempliacijos bei dailės terapijos metodų 3D asmenybės ugdymui) suskirstytus neuroedukacinius metodus asmenybei ugdyti ir asmens sveikatai stiprinti. Licencija galioja 3 metus ir pratęsiama automatiškai, jeigu neuroedukatorius dalyvauja grupinėse arba individualiose supervizijose 2 kartus per metus. Supervizijas organizuoja ir skelbia Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ kartu su neuroedukacijos mokykla „Mendelenem“; 

2. PAŽYMĖJIMĄ, kad įgyta neuroedukatoriaus – žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprintojo kvalifikacija; 

3. PAŽYMĖJIMĄ, patvirtinantį šios programos baigimą (810 ak. val./30 kreditų);

4. IŠRAŠĄ, liudijantį neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu išklausytus dalykus (810 ak. val./30 kreditų).

Mokymus baigę neuroedukatoriai gauna dalomąją medžiagą (metodinį leidinį) su išsamiu visų NEM aprašu ir gali savarankiškai dirbti:

1) padėti verslo įmonėms stiprinti vadovų ir darbuotojų žmogiškąjį ir socialinį kapitalą ir plėtoti jų kūrybingumą, didinti įmonės socialinę atsakomybę;

2) švietimo ir ugdymo įstaigose steigti asmenybės ugdymo studijas ir vesti neuroedukacinius užsiėmimus moksleiviams ir savęs pažinimo seminarus tėveliams;

3) visuomenės sveikatos biuruose, privačiuose SPA arba neuroedukacijos centruose organizuoti 5D žmogaus sveikatinimo veiklą.


Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programa „Aš esu kūrėjas“ parengta pagal M. Mendelės-Leliugienės sukurtą Socialiai atsakingos asmenybės (3D) ugdymo programą „Aš esu kūrėjas“, kuri 2008 m. Ženevoje vykusioje tarptautinėje švietimo konferencijoje, kur dalyvavo pasaulio valstybių švietimo ministrai, pristatyta kaip viena iš perspektyviausių asmenybės ugdymo programų pasaulyje.

Programa brandinta nuo 2001 m. remiantis tiesioginio darbo su žmonėmis patirtimi. Ji moksliškai pagrįsta, išleista metodinių leidinių, atlikti lokalūs tyrimai.

Sukurti šią programą įkvėpė Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ bei „Marija‘s Art Therapy“ vykdytų projektų ir organizuojamų seminarų dalyvių atsiliepimai. Tai daugiausia verslininkų, aukščiausio lygio vadovų, charizmatiškų asmenybių, ieškančių įkvėpimo šaltinio kūrybai, darbo su žmogiškaisiais ištekliais specialistų, gydytojų, psichologų, psichoterapeutų, teisininkų, ekonomistų ir net architektų padėkos. Būtent ši programa padėjo jiems atskleisti kūrybingumą, kitaip pažvelgti į esamą situaciją, išsigryninti gyvenimo tikslą vadovaujantis savo vertybine sistema, suvokti santykių filosofiją ir suprasti skirtumą tarp vergo ir laisvo žmogaus mąstymo, kuris stiprina pasitikėjimą savimi ir atveria prasmingo gyvenimo galimybes. 

Ne mažiau prie programos idėjos įgyvendinimo prisidėjo lokalūs dailės terapijos metodų trimatės asmenybės ugdymui veiksmingumo tyrimai ir kolegų iš kitų šalių darbo rezultatai. Jie atskleidė, kad tokia programa, padedanti stiprinti asmenines kompetencijas, labai reikalinga žmogui, norinčiam pritapti globaliame pasaulyje.

Programa unikali tuo, kad grindžiama trimačiu ugdymu. Kūrybingumui plėtoti ir asmens dvasiniam, emociniam ir socialiniam intelektui stiprinti naudojama 111 neuroedukacinių metodų (NEM), skirstomų į penkias grupes: vizualizacijų, kalbos kodų, meditacijos, pratimų ir dailės terapijos metodų 3D asmenybės ugdymui. NEM padeda koreguoti mąstymą ir elgesį bei atrasti būties prasmę.

Programos mokymai gali būti ypač naudingi įmonių vadovams, kurie orientuojasi į socialiai atsakingo verslo kūrimą, vertina ir supranta, kad pagrindinis įmonės turtas – jos darbuotojai.

Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programa „Aš esu kūrėjas“ ne mažiau reikšminga ir psichologijos, sociologijos, verslo psichologijos, medicinos, edukologijos, socialinius ir humanitarinius mokslus baigusiems specialistams, nes lokalūs „Rafaelio“ atlikti tyrimai rodo, kad būtent šių sričių specialistams labiausiai reikia švietimo inovacijų.

Ši programa būtų pravarti ir tiems, kas norėtų sustiprinti savo kompetencijas, įgyti specialiųjų sveikatinimo žinių, išmokti taikyti NEM ir sau bei savo artimiesiems.

Registracija į renginį

Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas, padeda analizuoti srautą. Sutikimą galėsite bet kada atšaukti, o slapukus ištrinti.