Neuroedukatorių

mokymai ir seminarai

Neuroedukatorių mokymai yra trijų lygmenų:

Pirmo lygmens mokymuose rengiami neuroedukatoriai – žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprintojai. Jie įgyja kompetencijas savarankiškai taikyti autorinius Marijos Mendelės-Leliugienės NEM ir vesti patirtinio savęs pažinimo, kvalifikacijos tobulinimo seminarus įvairių specialybių darbuotojams, organizuoti grupinius neuroedukacinius užsiėmimus tiek vaikams, tiek suaugusiesiems (ugdyti emocinį, socialinį ir dvasinį intelektą). 

Antro lygmens mokymuose rengiami neuropraktikai, galintys konsultuoti individualiai, t. y. teikti 5D žmogaus sveikatinimo paslaugas taikydami personalizuotus NEM algoritmus.

Trečio lygmens mokymuose rengiami neuroedukatoriai lektoriai, galintys organizuoti ir vesti pirmo ir antro lygmenų neuroedukatorių mokymus ir išduoti veiklos licenciją, įgytos kvalifikacijos pažymėjimą, programos baigimo pažymėjimą ir išklausytų dalykų išrašą.

Neuroedukatorių mokymų ir seminarų tikslas – parengti Lietuvai kuo daugiau specialistų, galinčių dirbti 5D žmogaus sveikatinimo srityje pagal trimatį asmenybės ugdymo modelį „Aš esu kūrėjas“ taikant autorinius, moksliškai pagrįstus neuroedukacinius metodus (NEM).

Mokymuose gali dalyvauti bet kurios mokslo srities aukštąjį išsilavinimą ir savanoriškos veiklos patirties turintys asmenys, o seminaruose – visi norintieji (nuo 18 m.).

Seminarai yra trejopi

1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai tiek švietimo pagalbos, tiek kitų profesijų specialistams yra rengiami pagal NŠPR sistemoje registruotas programas. Jos turi identifikavimo kodus. VšĮ Asmenybė ugdymo institutas „Rafaelis“, registruotas AIKOS sistemoje kaip Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, dalyviams išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Šių seminarų dalyviai gauna išsamią metodinę medžiagą su NEM aprašu. Su mokyklinio amžiaus vaikais dirbantiems dalyviams suteikiama prieiga naudotis metodiniu leidiniu ir vaizdine medžiaga.


2. Patirtinio savęs pažinimo seminarai

Šie seminarai organizuojami kaip uždaros patirtinio savęs pažinimo grupės, neuroedukaciniai užsiėmimai, stovyklos ar rekolekcijos. Neuroedukatoriai apie savo rengiamus seminarus skelbia feisbuko profilyje.

Dalyviai turi galimybę išmokti naudotis kasdieniame gyvenime tinkamais NEM vidinei darnai atkurti ir palaikyti.
3. Verslo bendruomenėms skirti motyvaciniai seminarai 

Seminarų išskirtinumas – NEM ir jų algoritmų taikymas kūrybingumui plėtoti, vidiniams ir išoriniams konfliktams valdyti, mąstymui ir požiūriui koreguoti, orumui ir tolerancijai išlaikyti, tikslams išgryninti, komandos narių tarpusavio komunikacijai gerinti.
Šių seminarų siekiamybė – sveika atmosfera kolektyve.

Asmeninė nauda dalyviams

Susipažįstama su konkrečiais NEM emocinei, minčių, vaizduotės ir dvasios higienai palaikyti, NEM algoritmų deriniais stresui įveikti ir psichosomatiniams skausmams atsikratyti. Įgytas žinias ir išmoktus NEM galima taikyti sau, savo šeimos nariams siekiant sustiprinti imuninę, psichoemocinę ir dvasinę sveikatą, kokybiškai ir turiningai leisti laiką su šeima, palaikyti brandžius santykius.

Profesinė nauda dalyviams

Pateikiamos žinios ir praktiniai NEM ypač naudinga tiems dalyviams, kurių veikla susijusi su švietimu, ugdymu, apskritai tiesioginiu bendravimu su žmonėmis.

Asmeninių kompetencijų stiprinimas

Programos „Aš esu kūrėjas“ veiksmingumo dirbant su suaugusiais žmonėmis tyrimas atskleidė, kad mokymų dalyviai gali sustiprinti šias asmenines kompetencijas: konfliktų valdymo, savęs pažinimo, pozityvaus mąstymo, požiūrio pokyčių, empatijos (kitų supratimo).

Mokymų akimirkos