Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programa (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“, panaudojant dailės terapijos metodus (2016 m.)

Marija Mendelė-Leliugienė

Šis metodinis leidinys skirtas tiek švietimo pagalbos specialistams, tiek tėvams, norintiems auginti vaikus socialiai atsakingomis asmenybėmis.

Metodinio leidinio praktinė dalis parengta pagal Marijos Mendelės-Leliugienės knygą „Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo modelis“. Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programos „Aš esu kūrėjas“ taikant dailės terapijos metodus tikslas – padėti ugdytiniams įgyti pamatinių, socialiai atsakingai asmenybei būdingų savybių, stiprinti socialinius, emocinius ir dvasinius gebėjimus. Šiam metodiniam leidiniui yra specialiai sukurta vaizdinė medžiaga (filmukai ir pateiktys). Vaizdinę medžiagą galima gauti tik po kvalifikacijos tobulinimo seminaro apie dailės terapijos metodų taikymą.