Neuroedukatoriai, neuropraktikai

ir lektoriai

Specialistai,
kurių tikslas – stiprinti Jūsų fizinę, psichoemocinę ir dvasinę sveikatą

Per 2016–2022 m. parengti 164 neuroedukatoriai. Jie baigė pirmo lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Aš esu kūrėjas“ ir turi licenciją taikyti M. Mendelės-Leliugienės NEM ir jų algoritmus per savo organizuojamus vaikams ir suaugusiesiems skirtus neuroedukacinius užsiėmimus ir patirtinio savęs pažinimo seminarus bei kvalifikacijos tobulinimo seminarus įvairių specialybių atstovams.

Taip pat parengta 50 neuropraktikų. Jie baigė pirmo lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Aš esu kūrėjas“ ir antro lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Širdies intelektas“ ir turi licenciją taikyti NEM ir jų algoritmus per individualias neuroedukacines konsultacijas. Jomis siekiama sustiprinti žmogaus fizinę, psichoemocinę ir dvasinę sveikatą, išmokyti jį įvairių NEM emocinei, minčių, vaizduotės ir dvasios higienai palaikyti. Esant poreikiui, neuropraktikai padeda koreguoti mąstymą ir požiūrį, reakciją į tam tikras gyvenimo situacijas, kompensuoti praleistas galimybes, išmokti atleisti sau ir kitiems ir atkurti vidinę darną.

Parengti 7 neuroedukatoriai lektoriai. Jie baigė pirmo lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Aš esu kūrėjas“,  antro lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Širdies intelektas“ ir trečio lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Vaizduotės ir sąmonės galia“ ir turi licenciją organizuoti ir vesti mokymus pagal visas autorines M. Mendelės-Leliugienės sukurtas programas bei savarankiškai rengti naujus neuroedukatorius.

Neuroedukatoriai

Neuroedukatriai, Asmenybės ugymo instituto „Rafaelis“ licencijuoti specialistai, organizuoja ir veda:

  • neuroedukacinius užsiėmimus vaikams pagal trimatį (3D) ugdymo modelį ir Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programą (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“ taikant neuroedukacinius metodus (NEM); 
  • patirtinio savęs pažinimo seminarus suaugusiesiems taikant NEM ir jų algoritmus; 
  • kvalifikacijos tobulinimo seminarus apie NEM taikymo galimybes tiek švietimo pagalbos, tiek kitų profesijų specialistams ir išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Neuropraktikai

Neuropraktikai, Asmenybės ugymo instituto „Rafaelis“ licencijuoti specialistai, organizuoja ir veda:

  • individualias neuroedukacines konsultacijas vaikams taikant NEM ir jų algoritmus;
  • individualias neuroedukacines konsultacijas suaugusiesiems taikant NEM ir jų algoritmus;
  • patirtinio savęs pažinimo seminarus suaugusiesiems taikant NEM ir jų algoritmus; 
  • kvalifikacijos tobulinimo seminarus apie NEM taikymo galimybes tiek švietimo pagalbos, tiek kitų profesijų specialistams ir išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus;
  • neuroedukacinius užsiėmimus vaikams pagal trimatį (3D) asmenybės ugdymo modelį ir Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programą (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“ taikant neuroedukacinius metodus (NEM).

Lektoriai