Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo modelis (2012 m.)

Marija Mendelė-Leliugienė

Šiame metodiniame leidinyje trumpai apžvelgiama verslo socialinės atsakomybės evoliucijos ir koncepcijos raida įvairių teorijų kontekste, socialinės atsakomybės padėtis mūsų valstybėje, iškeliama socialiai atsakingos asmenybės ugdymo poreikio svarba keturioms suinteresuotoms grupėms (valstybei, visuomenei, šeimai, verslui), pristatomas socialiai atsakingos asmenybės trimatis ugdymo modelis ir pateikiamas pagal jį įgyvendinamos programos „Aš esu kūrėjas“ konceptualus aprašymas, loginė matrica, programoje taikomų dailės terapijos ir vizualizacijos metodų trumpas apibūdinimas, supažindinama su programos nauda ir rezultatais. Knyga, tikėtina, bus naudinga ne tik specialistams, bet ir visiems tiems, kurie domisi asmenybės ugdymu.