Neuroedukacija

Neuroedukacija – visiškai nauja 5D žmogaus sveikatinimosi galimybė, paremta psichoneuroendokrinologijos numatytomis asmens sveikatinimo kryptimis: mąstymo ir požiūrio korekcija, persiprogramavimu ir praleistų galimybių kompensavimu.

Neuroedukaciniais yra laikomi trimačio ugdymo metodai, atveriantys naujas nemedikamentines galimybes žmogaus organizmo senėjimo procesams 4,2 karto pristabdyti, asmens fizinei, psichoemocinei ir dvasinei sveikatai stiprinti, prigimtinėms savigydos ir kūrybingumo galioms plėtoti ir prireikus mąstymui, požiūriui ir elgesiui koreguoti tam, kad pats žmogus atrastų savo gyvenimo prasmę ir savarankiškai galėtų priimti etiškus sprendimus, t. y. taptų savo gyvenimo kūrėju.

Neuroedukacija – tai neuromokslų sritis, grindžiama neurobiologo Giacomo Rizzolatti teorija, kuri tyrinėja žmogaus galimybes keisti požiūrį į gyvenimą ir stresines situacijas.

Neuroedukaciją galima apibrėžti kaip daugialypę discipliną, susidedančią iš kognityvinių neuromokslų, ugdymo psichologijos, edukologinių ugdymo technologijų ir kitų metodų, kurie apima smegenų plastiškumą, žmogaus mąstymą ir asmenybės ugdymą.

NEM ir jų algoritmai padeda žmogui plėtoti jo prigimtines sąmonės galias savigydai ir, atverdami emocinę žmogaus atmintį, sudaro unikalias sąlygas žmogui išsilaisvinti iš užgniaužtų emocijų, kurias sukėlė skaudžios gyvenimo patirtys, atsikratyti destruktyvių auklėjimo programų ir genetiškai paveldėtų nuotaikų ir būsenų. Taikant NEM galima keisti savo organizmo biocheminius procesus, susikurti naujų neuronų jungčių. Specialūs NEM algoritmai, skirti emocinei, minčių, vaizduotės ir dvasios higienai, padeda visokeriopai stiprinti žmogaus sveikatą psichoemociniu ir ląstelių lygmenimis.

Kita, specialiai sukurtų NEM algoritmų grupė padeda žmonėms pakeisti požiūrį ir mąstymą – atsikratyti vergo mąstysenos, psichosomatinių skausmų ir aukos vaidmens, išmokti mylėti ir leistis būti mylimam, atleisti sau ir kitiems, prisiminti, kad žmogus yra daugiau negu fizinis kūnas, sąmoningai pasirinkti saugiai žvelgti į praeities ir ateities situacijas, mėgautis gyvenimu ir tikslingai svajoti čia ir dabar.

Neuroedukacija priklauso neuromokslų sričiai, o jos pagrindą sudaro:

1) egzistencinė filosofija ir egzistencinė edukologija, kurios žmogui primena, kad jis yra daugiau negu fizinis kūnas;

2) epigenetika, kvantinė genetika ir neurobiologija, kurios įrodė, kad plastiškumas būdingas ne tik žmogaus smegenims, bet ir visam jo organizmui;

3) tikėjimas ir dvasingumas, padedantys žmogui atrasti prasmę;

4) savo paties ir kitų patirtis, susijusi su fizinio, emocinio, mentalinio, kvantinio ir dvasinio lygmenų pokyčiais.

Neuroedukacijos pradžia Lietuvoje

Autorinė programa „Aš esu kūrėjas“ nuo 2001 iki 2015 m. buvo vykdoma įgyvendinant įvairius Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ socialinius projektus (metodinis leidinys: „Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programa (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“ taikant dailės terapijos metodus” (M. Mendelė-Leliugienė, 2009, 2012, 2016, Vilnius). Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ 2012–2013 m. atliko autorinių M. Mendelės-Leliugienės dailės terapijos metodų veiksmingumo asmenybės ugdymui lavinant emocinį ir socialinį intelektą mokslinį tyrimą. Tyrimo išvados: SAAUP „Aš esu kūrėjas“ taikomi metodai pagerino moksleivių psichoemocinę sveikatą, mikroklimatą klasėse, sumažino bendraamžių patyčių, sustiprino motyvaciją mokytis, padidino atsakingumą. Šiame tyrime dalyvavo 1 500 moksleivių ir 120 suaugusiųjų (mokytojų ekspertų).

2012 m. išėjusiame metodiniame leidinyje „Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo modelis” (M. Mendelė-Leliugienė, Vilnius) pateikiama trimatis asmenybės vaizdas ir trimatis ugdymo modelis, SAAUP „Aš esu kūrėjas“ loginė matrica ir jos išskleidimas, išsamus SAAUP „Aš esu kūrėjas“ taikomų dailės terapijos metodų ir vizualizacijų aprašas.

Trimačio ugdymo modelio realizavimas per SAAUP „Aš esu kūrėjas“ loginės matricos išskleidimą davė pradžią Lietuvoje atsirasti neuroedukacijai kaip linijinio (plokštuminio) ugdymo alternatyvai.

Neuroedukaciniais yra laikomi trimačio ugdymo metodai, atveriantys naujas nemedikamentines galimybes žmogaus organizmo senėjimo procesams 4,2 karto pristabdyti, asmens fizinei, psichoemocinei ir dvasinei sveikatai stiprinti, prigimtinėms savigydos ir kūrybingumo galioms plėtoti ir prireikus mąstymui, požiūriui ir elgesiui koreguoti tam, kad pats žmogus atrastų savo gyvenimo prasmę ir savarankiškai galėtų priimti etiškus sprendimus, t. y. taptų savo gyvenimo kūrėju.

NEM remiasi prielaida, kad kiekvienam žmogui būdinga vertikalioji dimensija – dvasia kaip galia gyventi, prigimtinės savigydos ir kūrybos galios. Žmogaus vertybės ir sąmonė yra natūraliai orientuota į gėrį, jis laisvas pasirinkti visavertiškai gyventi, keisti mąstymą, požiūrį, gilintis į galimybes pažinti save. NEM remiasi tuo, kad žmogaus smegenys yra plastiškos, gali keistis, todėl įmanoma atnaujinti neuronų tinklus.

Iš viso sukurta 111 NEM.
Jie skirstomi į 5 grupes:

  1. Vizualizacija. Ji padeda žmogui susimąstyti, o kartais net atsikratyti ydingo mąstymo, suvokti ir įsisąmoninti emocijų valdymo svarbą bei padrąsinti jį prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.
  2. Pratimai. Tai papildomi 3D ugdymo komponentai, specialiai kuriami norimam ugdymo tikslui pasiekti. Pratimai skiriami atsipalaiduoti, susikaupti, emocijoms atpažinti, suvaldyti ir išveikti, o į juos įeinantys testai – savidiagnostikai, „kaip ir kur aš esu čia ir dabar“. NEM pratimai padeda įgyti, suvokti ir įsisąmoninti žinias apie fizinę, emocinę, minčių, vaizduotės ir dvasios higieną, pamatyti tikrovę, pažadinti sąmonės galias.
  3. Kalbos kodai (KK). Tai žodžių junginiai, taikomi savistabai, savivokai, saviintegracijai, tikrovės suvokimui, mąstymo ir elgesio korekcijai. Taikant KK sudaromos sąlygos atleisti sau pačiam ir kitiems, motyvuojama pasirinkti gyventi, atrasti gyvenimo prasmę.
  4. Meditacija ir kontempliacija. Tai padeda įveikti stresą ir leistis į gilesnį, subtilesnį savęs pažinimą.
  5. Dailės terapijos metodai trimačiam (3D) asmenybės ugdymui. Jie sukurti atsižvelgiant į emocinę žmogaus atmintį ir psichoemocinei bei dvasinei sveikatai keliamus tikslus, kai akcentuojamas paties žmogaus apsisprendimas keisti požiūrį, mąstymą ir gyvenimo būdą. Emocinė žmogaus atmintis sudaro unikalias sąlygas prisiminti išgyvenimus sukėlusius jausmus, emocijas, būsenas ir tai panaudoti kaip pagrindinį savireguliacijos šaltinį, leidžiantį tobulėti, pažinti save, plėtoti savo sąmonės galias savigydai ir kūrybai.