Antro lygmens neuroedukatorių mokymai

Antro lygmens mokymuose rengiami neuropraktikai, galintys konsultuoti individualiai, t. y. teikti 5D žmogaus sveikatinimo paslaugas taikydami personalizuotus NEM algoritmus.

Antro lygmens neuroedukatorių mokymų tema: Asmens sveikatos stiprinimo programa „Širdies intelektas“ taikant NEM.

Programos kodas NŠPR sistemoje: Nr. 223002273.

Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ registruotas AIKOS sistemoje kaip Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, todėl išduodami šios programos baigimo pažymėjimai galioja visuose ES universitetuose, kaip neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytos kompetencijos.

Baigusiems programą dalyviams VšĮ Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ išduoda keturis dokumentus:

1) LICENCIJĄ savarankiškai dirbti pagal Marijos Mendelės-Leliugienės programą taikant NEM ir jų algoritmus individualiose konsultacijose, Licencija galioja 3 metus ir pratęsiama automatiškai, jeigu neuropraktikas dalyvauja grupinėse arba individualiose supervizijose 2 kartus per metus. Supervizijas organizuoja ir skelbia Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ kartu su neuroedukacijos mokykla „Mendelenem“;

2) PAŽYMĖJIMĄ, kad įgyta neuropraktiko kvalifikacija;

3) PAŽYMĖJIMĄ, patvirtinantį šios programos baigimą (1069 ak. val./39 kreditai);

4) IŠRAŠĄ, liudijantį neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu išklausytus dalykus (1069 ak. val./39 kreditai).

Mokymus baigę neuropraktikai gauna dalomąją medžiagą (metodinį leidinį) su išsamiu visų NEM aprašu ir gali savarankiškai dirbti:

1) visuomenės sveikatos biuruose, privačiuose SPA arba neuroedukacijos centruose organizuoti 5D žmogaus sveikatinimo veiklą;

2) steigti neuroedukacijos centrus ir teikti juose individualias konsultacijas.