Seminarai

1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai tiek švietimo pagalbos, tiek kitų profesijų specialistams yra rengiami pagal NŠPR sistemoje registruotas programas. Jos turi identifikavimo kodus. VšĮ Asmenybė ugdymo institutas „Rafaelis“, registruotas AIKOS sistemoje kaip Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, dalyviams išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Šių seminarų dalyviai gauna išsamią metodinę medžiagą su NEM aprašu. Su mokyklinio amžiaus vaikais dirbantiems dalyviams suteikiama prieiga naudotis metodiniu leidiniu ir vaizdine medžiaga.

2. Patirtinio savęs pažinimo seminarai
Šie seminarai organizuojami kaip uždaros patirtinio savęs pažinimo grupės, neuroedukaciniai užsiėmimai, stovyklos ar rekolekcijos. Neuroedukatoriai apie savo rengiamus seminarus skelbia feisbuko profilyje. Dalyviai turi galimybę išmokti naudotis kasdieniame gyvenime tinkamais NEM vidinei darnai atkurti ir palaikyti.

 3. Verslo bendruomenėms skirti motyvaciniai seminarai
Seminarų išskirtinumas – NEM ir jų algoritmų taikymas kūrybingumui plėtoti, vidiniams ir išoriniams konfliktams valdyti, mąstymui ir požiūriui koreguoti, orumui ir tolerancijai išlaikyti, tikslams išgryninti, komandos narių tarpusavio komunikacijai gerinti.
Šių seminarų siekiamybė – sveika atmosfera kolektyve.