Pirmo lygmens neuroedukatorių mokymai

Pirmo lygmens mokymuose rengiami neuroedukatoriai – žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprintojai. Jie įgyja kompetencijas savarankiškai taikyti autorinius Marijos Mendelės-Leliugienės NEM ir vesti patirtinio savęs pažinimo, kvalifikacijos tobulinimo seminarus įvairių specialybių darbuotojams, organizuoti grupinius neuroedukacinius užsiėmimus tiek vaikams, tiek suaugusiesiems (ugdyti emocinį, socialinį ir dvasinį intelektą). 

Šių mokymų tema: žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programa „Aš esu kūrėjas“ taikant neuroedukacinius metodus.

Programos kodas NŠPR sistemoje: Nr. 221000114.

Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ registruotas AIKOS sistemoje kaip Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, todėl išduodami šios programos baigimo pažymėjimai galioja visuose ES universitetuose, kaip neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytos kompetencijos.

Baigusiems programą dalyviams VšĮ Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ išduoda keturis dokumentus:

1. LICENCIJĄ savarankiškai dirbti pagal autorinę Marijos Mendelės-Leliugienės programą taikant į penkias grupes (vizualizacijos, pratimų, kalbos kodų, meditacijos ir kontempliacijos bei dailės terapiją) suskirstytus neuroedukacinius metodus asmenybei ugdyti ir asmens sveikatai stiprinti. Licencija galioja 3 metus ir pratęsiama automatiškai, jeigu neuroedukatorius dalyvauja grupinėse arba individualiose supervizijose 2 kartus per metus. Supervizijas organizuoja ir skelbia Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ kartu su neuroedukacijos mokykla „Mendelenem“; 

2. PAŽYMĖJIMĄ, kad įgyta neuroedukatoriaus – žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprintojo kvalifikacija; 

3. PAŽYMĖJIMĄ, patvirtinantį šios programos baigimą (810 ak. val./30 kreditų);

4. IŠRAŠĄ, liudijantį neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu išklausytus dalykus (810 ak. val./30 kreditų).

Mokymus baigę neuroedukatoriai gauna dalomąją medžiagą (metodinį leidinį) su išsamiu visų NEM aprašu ir gali savarankiškai dirbti:

1) padėti verslo įmonėms stiprinti vadovų ir darbuotojų žmogiškąjį ir socialinį kapitalą ir plėtoti jų kūrybingumą, didinti įmonės socialinę atsakomybę;

2) švietimo ir ugdymo įstaigose steigti asmenybės ugdymo studijas ir vesti neuroedukacinius užsiėmimus moksleiviams ir savęs pažinimo seminarus tėveliams;

3) visuomenės sveikatos biuruose, privačiuose SPA arba neuroedukacijos centruose organizuoti 5D žmogaus sveikatinimo veiklą.