Marijos Mendelės-Leliugienės neuroedukacijos mokykla

_____________

Mokslu grįstų trimačio asmenybės ugdymo ir sveikatinimo galimybės

Psichoemocinės sveikatos stiprinimas

3D asmenybės ugdymas kaip pagalba žmogui greičiau pereiti iš plokštuminio į laisvą ir kūrybingą gyvenimą

Mąstymo ir požiūrio korekcija

3D ugdymo modelis padeda sąmoningai stiprinant kompetencijas pozityvaus ir atsakingo žmogaus mąstymo link

Streso ir depresijos valdymas

5D žmogaus sveikatinimas taikant personalizuotus NEM algoritmus: fizinio, emocinio, minčių, vaizduotės ir dvasinio kūnų darnos atkūrimas

Apie neuroedukaciją
ir neuroedukacinius metodus (NEM)

Neuroedukacija – visiškai nauja 5D žmogaus sveikatinimosi galimybė, paremta psichoneuroendokrinologijos numatytomis asmens sveikatinimo kryptimis: mąstymo ir požiūrio korekcija, persiprogramavimu ir praleistų galimybių kompensavimu.

Neuroedukaciniais yra laikomi trimačio ugdymo metodai, atveriantys naujas nemedikamentines galimybes žmogaus organizmo senėjimo procesams 4,2 karto pristabdyti, asmens fizinei, psichoemocinei ir dvasinei sveikatai stiprinti, prigimtinėms savigydos ir kūrybingumo galioms plėtoti ir prireikus mąstymui, požiūriui ir elgesiui koreguoti tam, kad pats žmogus atrastų savo gyvenimo prasmę ir savarankiškai galėtų priimti etiškus sprendimus, t. y. taptų savo gyvenimo kūrėju.

Marija
Mendelė‒Leliugienė

VšĮ Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ (UNESCO klubas) įkūrėja, neuroedukacinių metodų, socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programos (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“ (dirbti su vaikais) bei Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programos „Aš esu kūrėjas“ (dirbti su suaugusiaisiais) autorė ir įgyvendintoja. 

Dailės terapijos ir neuroedukacijos pradininkė Lietuvoje, lektorė, tyrėja, supervizorė, techninių ir socialinių mokslų magistrė, 111 neuroedukacinių metodų (NEM), 3 lygmenų neuroedukatorių mokymų, 7 metodinių leidinių ir 20 akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų autorė.

Turi beveik 30 metų dailės terapijos ir NEM kūrimo, tyrimo ir taikymo trimačiam asmenybės ugdymui, savęs pažinimui, psichoemocinei higienai ir asmens 5D sveikatinimui patirtį. Veda įvairaus dydžio įmonių komandoms skirtus aukščiausio lygio vadovų supervizijas,  neuroedukatorių pirmo, antro ir trečio lygmenų mokymus ir organizuoja mokslinę-praktinę neuroedukatorių konferenciją „Neurostartas“.

Neuroedukatoriai
ir neuropraktikai

Per 2016–2022 m. parengti 164 neuroedukatoriai. Jie baigė pirmo lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Aš esu kūrėjas“ ir turi licenciją taikyti M. Mendelės-Leliugienės NEM ir jų algoritmus per savo organizuojamus vaikams ir suaugusiesiems skirtus neuroedukacinius užsiėmimus ir kvalifikacijos tobulinimo seminarus įvairių specialybių atstovams.

Taip pat parengta 50 neuropraktikų. Jie baigė antro lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Širdies intelektas“ ir turi licenciją taikyti NEM ir jų algoritmus per individualias neuroedukacines konsultacijas. Jomis siekiama sustiprinti žmogaus fizinę, psichoemocinę ir dvasinę sveikatą, išmokyti jį įvairių NEM emocinei, minčių, vaizduotės ir dvasios higienai palaikyti. Esant poreikiui, neuropraktikai padeda koreguoti mąstymą ir požiūrį, reakciją į tam tikras gyvenimo situacijas, kompensuoti praleistas galimybes, išmokti atleisti sau ir kitiems ir atkurti vidinę darną.

Parengti 7 neuroedukatoriai lektoriai. Jie baigė trečio lygmens neuroedukatorių mokymus pagal programą „Vaizduotės ir sąmonės galia“ ir turi licenciją organizuoti ir vesti mokymus pagal visas autorines M. Mendelės-Leliugienės sukurtas programas bei savarankiškai rengti naujus neuroedukatorius.

Lektoriai

Mokymai

Neuroedukatorių mokymuose rengiami specialistai, gebėsiantys stiprinti vaikų, suaugusiųjų, įmonių darbuotojų psichoemocinę ir dvasinę sveikatą, ugdyti kūrybingumą, atsakingumą ir sąmoningumą, emocinį, socialinį ir dvasinį intelektą. Mokymų tikslas – parengti kuo daugiau neuroedukatorių, galinčių dirbti 5D žmogaus sveikatinimo srityje taikant moksliškai pagrįstus neuroedukacinius metodus (NEM).

Tyrimai

Tyrimas „Neuroedukacinių metodų įtaka žmogaus telomerų ilgio dinamikai“ parodė, kad periodiškai taikant NEM (po 20 val. per mėnesį 4 mėnesius iš eilės) žmogaus telomerų trumpėjimo procesai (turintys įtakos žmogaus organizmo senėjimui) sulėtėjo 4,2 karto.

Neuroedukatorių mokymai