„Rafaelis“

Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ istorija

Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programos (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“ ištakos – Marijos Mendelės-Leliugienės šeimos iniciatyva. Ji nuo 1994 m. laikinai globai ar reabilitacijai priimdavo socialinį uždarumą, smurtą artimoje aplinkoje patiriančius vaikus. Dailės terapija tapo pati veiksmingiausia pagalbos vaikams išraiška. Remiantis darbo praktika, buvo sukurta prevencinė programa „Rafaelis“, skirta darbui su rizikos grupei priklausančiais vaikais. 2001 m. įsteigta inovatyvių programų studija „Rafaelis“, kur ši programa įgyvendinta įvairiuose socialiniuose projektuose siekiant ugdyti socialiai atsakingas asmenybes.

Pirmieji projekto rėmėjai buvo privatūs asmenys, šeimos iš Italijos, paramos labdaros fondas „Vanner Emellan“ iš Švedijos, taip pat PHARE ACCESS programa. Jų lėšomis Vilniuje įkurtos pirmos asmenybės ugdymo studijos. Vaikų, norinčių lankyti asmenybės ugdymo programą, sparčiai daugėjo ir veikla ėmė plėtotis visoje Lietuvoje.

2010 m. studija reorganizuota į Asmenybės ugdymo institutą „Rafaelis“. Steigimo pagrindas – Marijos Mendelės-Leliugienės sukurta trimatė asmenybės ugdymo programa taikant autorinius dailės terapijos metodus asmenybei ugdyti „Aš esu…“, vėliau pervadinta į „Aš esu kūrėjas“.

Organizacijos veikla:

 • Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas pagal programą „Aš esu kūrėjas“ taikant neuroedukacinius metodus;
 • Inovatyvių metodų asmenybei ugdyti ir sveikatinti kūrimas ir praktinis jų veiksmingumo išmėginimas, mokslinių-praktinių konferencijų organizavimas;
 • Savanorystės skatinimas, savanoriškos veiklos organizavimas, tarptautinė studentų praktika.

Prie projektų įgyvendinimo 2001–2016 m. prisidėjo nuo 2 iki 130 darbuotojų, nuo 3 iki 59 savanorių ir 32 studentų praktikantų. Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ suteikė socialinių ir asmenybės ugdymo paslaugų daugiau negu 6 000 vaikų ir 3 000 šeimų.

Esminiai įvykiai

2003 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pristatyta asmenybės ugdymo programa „Aš esu …“, kurios pagrindu „Rafaelio“ organizacija vykdo prevencinę darbo su vaikais ir šeima veiklą.

2003 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija suteikė „Rafaeliui“ UNESCO klubo vardą.

2003 m. „Rafaelis“ pradėjo burti neformalią NVO koaliciją, 2005 m. tapo vienu iš Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo steigėjų ir šis prisijungė prie Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN).

2004 m. asmenybės ugdymo programa „Aš esu kūrėjas“ pristatyta Pasaulinėje UNESCO klubų, centrų ir asociacijų federacijoje (WFUCA).

2008 m. Ženevoje vykusioje tarptautinėje švietimo konferencijoje, kurioje dalyvavo pasaulio valstybių švietimo ministrai, pristatytos sėkmingiausios įtraukiojo ugdymo programos, tarp kurių – UNESCO klubo „Rafaelis“ programa „Aš esu kūrėjas“. Ji pripažinta viena iš perspektyviausių asmenybės ugdymo programų pasaulyje. 

2008 m. pagal bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis sutartis „Rafaelis“ tapo tarptautine studentų praktikos baze, kur mokėsi studentai iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Prancūzijos, Portugalijos, Vokietijos, Ukrainos.

2008 m. „Rafaelis“ dalyvavo Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos sudarytoje darbo grupėje, kūrusioje Valstybinę šeimos politikos koncepciją.

2008 m. „Rafaelis“ renginyje „Svajonės pildosi“ visuomenei pristatė skaudžią moksleivių patyčių problemą.

2010 m. įstaigoje lankėsi ir su „Rafaelio“ bendruomene susitiko UNICEF geros valios ambasadorius Rodžeris Mūras (Rogers Moores) su žmona.

2010 m. „Rafaelis“ dalyvavo Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos sudarytos darbo grupės, kūrusios Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektą, veikloje.

2011 m. Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ registruotas AIKOS sistemoje kaip Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla.

2001–2016 m. įgyvendinti 302 projektai, susiję su trimačiu asmenybės ugdymu ir kompleksiniu darbu su šeima. Projektų finansavimas – nuo 500 iki 1,3 mln. litų. 

Vaikų dienos centrai ir asmenybės ugdymo studijos veikė Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Krokialaukyje, Prienuose, Babtuose, Plungėje, Elektrėnuose, Ukmergėje, Švenčionyse, Ramygaloje, Pažagieniuose, Anykščiuose.

2016 m. Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ nutraukė socialinių projektų veiklą dėl lėšų trūkumo.

2001–2022 m. surengti 179 seminarai ir mokymai, juose dalyvavo 4 441 specialistai. 

2016–2022 m. parengti 164 neuroedukatoriai, 50 neuropraktikų ir 7 neuroedukatoriai lektoriai. Nuo 2016 m. organizuojami neuroedukatorių mokymai, atliekami neuroedukacinių metodų (NEM) poveikio žmogaus sveikatai tyrimai, vyksta mokslinė-praktinė konferencija „Neurostartas“.

Studentų, atlikusių praktiką pagal asmenybės ugdymo programą „AŠ ESU KŪRĖJAS“, baigiamieji darbai

 • Magistro darbas. „Dailės terapijos taikymo efektyvumas prevencinėse programose“ (Marija Leliugienė, VU, 2001) 
 • Magistro darbas. „Rizikos grupės vaikų socialinių gebėjimų ugdymo ypatumai įgyvendinant „Savęs pažinimo“ programą“ (Jūratė Motiejūnaitė, VPU, 2008)
 • Bakalauro darbas. „Pagal „Rafaelio“ programą dirbančių vaikų dienos centrų veiklos analizė“ (Eglė Mickevičiūtė, VU, 2005)
 • Bakalauro darbas. Neformaliojo ugdymo programų, vykdomų Vilniaus miesto dienos centruose, lyginamoji analizė darbe su šeima“ (Jolita Petrauskienė. VPU, 2009)
 • Bakalauro darbas. „Dailės terapijos taikymas dirbant su vaikais, patyrusiais bendraamžių patyčias“ (Indrė Naraitė, VPU, 2009)
 • „Transition and Vulnerability: A Study on „Children at Risk“ in Lithuania“ (Olga Shishkina, Aalborg University, Denmark, 2006)

Inicijuotos ir organizuotos konferencijos

2003 m. „Vaikų, paauglių ir jaunimo prevencinės programos Lietuvoje“, LR Seimas.

2004 m. „Šeimos politika šiandien“, (konferencijai suteiktas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažas), LR Seimas.

2005 m. „Dirbkime kartu vaiko labui“ (kartu su NVO vaikams konfederacija ir Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisija), LR Seimas.

2013 m. „Socialinė atsakomybė: galimybės ir iššūkiai“ (konferencijoje pristatytas trimatis pagal programą „Aš esu kūrėjas“ modelis kaip galimybė ugdyti mokinių žmogiškąjį ir socialinį kapitalą Lietuvos mokyklose), LR Seimas.

Padėkos

 • Prezidento Valdo Adamkaus – už šeimos vertybių gynimą ir puoselėjimą;
 • LR Seimo – už darbą vaikų gerovės labui;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – už pasiaukojimą ir darbą rūpinantis socialinės paramos ir dvasinės atramos ieškančiais žmonėmis;
 • LR vaiko teisių apsaugos kontrolierės Rimantės Šalaševičiūtės – už ypatingą misiją suteikiant vaikams ne tik jaukią aplinką, saugumo pojūtį, bet ir pasitikėjimo savimi, suaugusiųjų pasauliu ir tikėjimo ateitimi;
 • Jaunimo reikalų departamento – už dalyvavimą tarptautiniame EQUAL iniciatyvos projekte „Išeitis tau“ mažinant jaunų moterų diskriminaciją darbo rinkoje;
 • NVO vaikams konfederacijos – už bendradarbiavimą ir sėkmingą socialinę partnerystę bei indėlį į vaikų gerovę;
 • LR Seimo – medalis „Rafaelio“ veiklos dešimtmečio proga už indėlį į vaikų gerovę;
 • Vilniaus edukologijos universiteto – už savanorių ugdymą ir savanoriškumo idėjos puoselėjimą.

Mokymų akimirkos